Hopbitterzuren: isolatie en analyse

Hopbellen Humulus lupulus (Foto: Wim Snoeijer)

CPC-apparatuur

De vrouwelijke bloemen van hop Humulus lupulus (hopbellen) worden door brouwers gebruikt als toevoeging aan bier, om het zijn karakteristieke bitterachtige smaak te geven. Phytoconsult heeft de mogelijkheid om deze stoffen in zuivere vorm te isoleren, voor het gebruik als standaarden, bijv. voor smaaktesten. De voornaamste bitterzuren zijn:

a -zuren

b -zuren

R

humulon

lupulon

-CH2CH(CH3)2

cohumulon

colupulon

-CH(CH3)2

adhumulon

adlupulon

-CH(CH3)CH2CH3

Door gebruik te maken van een zgn. Centrifugal Partition Chromatograph (CPC) en vervolgens de verkregen fracties met behulp van HPLC te analyseren, kunnen de 6 voornaamste bitterzuren worden geisoleerd. Een zuiverheid van >95% (berekend als bitterzuur) kan worden gegarandeerd voor al deze stoffen (behalve adlupulon). Daar de CPC een relatief grote monstergrootte aankan, is het mogelijk in één run enkele honderden mg van elk bitterzuur op te zuiveren.
Ook voor de scheiding en opzuivering van andere verbindingen uit grote preparaten is de kans groot dat de CPC een goede uitkomst biedt.

iso-a -zuren

R

iso-humulonen

-CH2CH(CH3)2

iso-cohumulonen

-CH(CH3)2

iso-adhumulonen

-CH(CH3)CH2CH3

De iso-alfazuren zijn de stoffen die de typische bittere smaak aan het bier geven. Ze ontstaan uit de alfazuren door ontleding tijdens het brouwproces. Om het voorkomen van deze zes (er ontstaan isomeren) verschillende stoffen te meten is er een HPLC-systeem beschikbaar wat een vrijwel complete scheiding van deze iso-alfazuren geeft. Dit opent de mogelijkheid van een nauwkeurig onderzoek naar de stoffen die een zo belangrijke bijdrage leveren aan de smaak (en dus in grote mate aan de kwaliteit) van het bier.© 1999-2003 Teus J. C. Luijendijk